Zpět na přehled oddílů

ÚNOR 2017

DOTACE

V měsíci lednu byly vyúčtovány dotace z minulého roku: dotace na provoz, dlouhodobou činnost a povrch hokejbalového hřiště – město Jihlava, program VIII. – MŠMT a sportoviště – Kraj Vysočina.

Dále byla zpracována a podána žádost na Magistrát města Jihlavy o dotaci na provoz na letošní rok.

 

PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH.

Probíhá jednání s panem Vítem Zemanem (koordinátorem projektu firmy SUR LIE a.s.). Předběžný časový plán projektu počítá nejprve postavit naše vodácké zázemí, přestěhovat nás do nového  a upravit stávající prostory k potřebám prozatímního fungování pro potřeby investora a v příštím roce po dokončení stavebního řízení postavit Centrum zdraví. V měsíci únoru by se mělo projekčně pracovat na konkrétní podobě  našeho vodáckého zázemí.

HAVÁRIE KOTLE  V SAUNĚ.

V minulém týdnu vypověděl svoje služby jeden kotel potírny  v sauně. Kotle v sauně jsou původní z roku 1983, ale mají dobré specifické vlastnosti, což saunu kvalitativně odlišuje od jiných saun v Jihlavě. Podařilo se sehnat firmu, která vyrobila topné těleso  do kotle. Tím byl kotel prakticky zgenerálkován , za zlomek nákladů, které by stálo nové topení do sauny.    

 

MARKETINKOVÁ PODPORA JARNÍHO A LETNÍHO VYUŽITÍ HALY.

Vedení klubu se rozhodlo podpořit letní využití haly, zejména využití badmintonových hřišť ve velké hale v Okružní ulici. Bylo vyrobeno 50 poukazů na volnou hodinu badmintonu na hale. Poukazy budou darovány do tomboly na maturitní ples jihlavského Gymnasia a přátelům a příznivcům klubu.   Poukazy jsou zalaminovány a chráněny před okopírováním.  

LEDEN 2017

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY.

Od 20. ledna fungují nové webové stránky. Předsedové oddílů byli obesláni, případné připomínky budou zpracovány.

DOTACE

Byla schálena žádost o dotaci na Sportovní den SKáčka. Její výše se bude pohybovat mezi 5 a 15 tisíci Kč, rozhodnuto budev březnu po uveřejnění dotací MŠMT.

NÁVŠTĚVA NÁMĚSTKA PRIMÁTORA

Ředitel klubu jednal s Ing. Janou  Maierovou. Tématem bylo seznámení s projektem Revitalizace klubu a výstavby nové haly.

PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH.

Mezi městem a firmou SUR LIE a.s. (investor projektu) byla podelpsána smlouva o pronájmu loděnice. Znamená to splnění dalšího kroku k realizaci projektu. Následným bude uzavření podnájemní smlouvy s firmou SUR LIE a.s. na naši polovinu pozemku. Smluvně na to máme půl roku.

NABÍDKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ.

Propagační materiály na letní soustředění jsou připraveny ve třech variantách - papírový leták, leták v elektronické podobě a propagace na webu klubu. Do konce měsíce budou rozeslány.

CO SE DĚLO V ROCE 2016

OPRAVY A ÚDRŽBA

Oprava osvětlení na hale

Ve velké tělocvičně se postupně porouchala téměř třetina světel a osvětlení již nevyhovovalo herním podmínkám. Za pomocí odborné firmy byla všechna nefunkční světla opravena.

Oprava auta

V návaznosti na pravidelnou technickou prohlídku bylo nutno opravit brzdy, provézt vyvaření karoserie a vyměnit prasklý výfuk. Tyto práce byly provedeny a auto prošlo technickou prohlídkou.

Kuchyně

Za podpory Pivovaru Jihlava byla v restauraci Panda vybudována kuchyně, která následně zajišťovala stravu při letních soustředěních. Nájemníci restaurace poskytli zdarma vlastní práci, klub platil pouze materiál a vybavení.

Oprava vytápění sauny

Za přispění nájemce sauny (50%) se vyměnil rozvaděč a instalovala nová regulace vytápění sauny. Staré zařízení již bylo nefunkční

Jiné

Bylo provedeno zabezpečení popraskaného požárního schodiště na hale. Praskliny byly staženy kovovými pásy zasekanými do omítky a ukotvenými do panelů. Následně byla provedena oprava omítky.

Dále byly prováděny běžné malé opravy spojené s údržbou budov klubu.

 

INVESTICE

Výstavba ubytovny

Na základě smlouvy s firmou Elektric NOVA - Export spol. s.r.o  byla dokončena kompletní revitalizace jednoho patra v administrativní budově na hale v Okružní ulici. V těchto prostorách vznikla nová ubytovna. Investici hradil nájemce ubytovny Elektric NOVA a klub ji bude postupně splácet nájemci zápočtem poloviny měsíčního nájmu za ubytovnu.

Tímto se klubu podařilo revitalizovat jedno patro budovy sportovní haly, kde byly instalace v havarijním stavu a ještě tento prostor dlouhodobě pronajmout.

 

Nový povrch hokejbalového hřiště

Za pomoci dotací Města Jihlavy (470 000 Kč), Kraje Vysočina (100 000 Kč), sbírky členů oddílu hokejbalu (30 000 Kč) a výnosu z hospodářské činnosti (101 873 Kč) se podařilo pořídit nový povrch na hokejbalovém hřišti. Starý byl již ve stavu, kdy praskliny na hrací ploše byly velice nebezpečné z hlediska úrazů hráčů. 

 

PROJEKTY KLUBU

Centrum zdraví na loděnicích

Po zdlouhavém jednání s městem se podařilo dospět k dohodě o nájmu. Postup byl schválen zastupitelstvem, momentálně probíhá ještě jednání investora s městem o konkrétním doladění podmínek nájemní smlouvy. Pokud dojde ke shodě, mohlo by v příštím roce dojít k projektování.

 

Revitalizace Sportovního klubu Jihlava

V roce 2016 se povedlo udělat studii projektu. Byla zkonzultována se všemi zástupci oddílů klubu, se sportovní veřejností a pravidly sportovních svazů tak, aby splňoval podmínky nejvyšších soutěží všech sportů pro které budou obě haly sloužit. Se studií byli seznámeni představitelé města a kraje.

Další a velice těžký krok bude vyřízení stavebního povolení, které podmiňuje vyhotovení projektu.

  

HOSPODAŘENÍ

Předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2016 včetně hospodářské činnosti a hospodaření oddílů by se měl pohybovat mezi 400 000 až 600 000 Kč bez odpisů.

Výnos z hospodářské činnosti by se měl pohybovat na úrovni roku 2015, a to 900 000 až 1 milion Kč.

Konečná správa o hospodaření bude předložena po uzavření hospodaření a vypracování přiznání daně pro FÚ.

Děkujeme našim partnerům

Sportovní klub Jihlava

Sportovní klub Jihlava byl založen v roce 1910. Sdružuje 20 neprofesionálních sportovních oddílů a svou základnou čítající 1560 členů patří mezi největší sportovní kluby v Jihlavě.

V majetku klubu jsou čtyři sportovní areály – víceúčelová hala, areál hokejbalu a házené, volejbalové kurty a loděnice, které převážně využívají oddíly klubu. Volné hodiny slouží široké sportovní veřejnosti.

K doplňkové činnosti klubu patří pronájem sportovní haly pro pořádání kulturních, společenských nebo firemních akcí a pronájem reklamních ploch v Jihlavě.